Novinky

V sobotu 14. augusta 2021 sa v Podolínci konal Miništrantský deň. Zúčastnili sa ho miništranti zo siedmich farností - z Chmeľnice, Vyšných Ružbách, Lomničky, Spišských Hanušoviec, Lendaku, Popradu-Veľkej a domáci miništranti z Podolínca. Program dňa začal svätou omšou a po nej bol hlavne športový, doplnený o guláš a opekačku.

V stredu sme v našej rímskokatolíckej cirkvi začali pôstne obdobie, ktoré je prípravou na najdôležitejšie sviatky roka - Veľkú noc. So slovom "pôst" sa nám často spájajú nie najpríjemnejšie pocity. Správny pôst je vždy istým obmedzením. Či už ide o škvŕkajúci žalúdok alebo chvíle, keď sme sa zriekli obvyklého vysedávania na pohovke pred...

Drahí čitatelia, v tomto ťažkom čase pandémie koronavírusu pozorujeme u niektorých ľudí psychické problémy - depresiu, úzkosť, pocit, že ďalej sa to už nedá vydržať. A skutočne asi každý z nás má už toho "pokrk," hlavne keď vidíme, že tej "korone" sa od nás akosi nechce... Výsledkom napätia sú ustavičné hádky na sociálnych sieťach, kde počet...

Na konci prázdnin, v stredu 28. augusta sa miništranti našej farnosti stretli pri príležitosti miništrantského dňa. V tomto roku sa miništrantský deň uskutočnil už po tretíkrát, s myšlienkou prišiel bývalý farský administrátor Ján Stašák. Náš nový pán farár Štefan Hudáček podporil organizovanie tretieho ročníka podujatia, za čo sme mu veľmi vďační....

V utorok 7. mája 2019 sa naša farnosť modlí za bohoslovcov. Deje sa tak kvôli každoročnému duchovnému mostu medzi jednotlivými farnosťami našej diecézy a kňazským seminárom. Taktiež bohoslovci si v tento deň vo svojich modlitbách spomenú na našu farnosť.