Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad

Námestie Mariánske 20/20

065 03 Podolínec


Telefón: 052 439 12 04

E-mail: podolinec@kapitula.sk, farapodolinec@gmail.com