Sakrálne stavby

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kláštorný kostol sv. Stanislava

Kostol sv. Anny na cintoríne