Základné údaje o farnosti Podolínec

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolínec

Dekanát: staroľubovniansky

Diecéza: Spišská


Obyvateľstvo (údaje z roku 2016): 3247 obyvateľov, z toho 2884 rímskokatolíkov. Krstov: 48, sobášov: 13, pohrebov: 32.


Farár: Mgr. Štefan Hudáček, narodený 14.6.1979 (Kežmarok), ordinovaný 30.8.2003 (Spišská Kapitula), rodák: Lendak


Ďalší kňazi vo farnosti - pátri redemptoristi:
Mgr. Peter Slobodník CSsR (rektor kostola),
Mgr. Radoslav Adámik CSsR (výpomocný duchovný),
ThLic. Ing. Michal Zamkovský CSsR (výpomocný duchovný).


zdroj: Schematizmus Spišskej diecézy 2017, Schematizmus Spišskej diecézy na internete

Za túto stránku

sú zodpovední:


MARIÁN MARHEFKA,
seminarista 4. ročníka
RASTISLAV REZNICKÝ,
miništrant
LUKÁŠ BERNATEK,
odborník na históriu mesta


Stránka vznikla s povolením miestneho farského administrátora PaedDr. ICLic. JÁNA STAŠÁKA.


Aktuality zo života farnosti nájdete aj na stránke Farnosť Podolínec na Facebooku.